Kontraŭleĝeco de restado de la angla en Eŭropa Unio. Jura Letero de ERA al la Komisiono

Dum la forigo de la angla lingvo el la listo de oficialaj kaj laborlingvoj estas aŭtomata kaj tuja konsekvenco de la eliro de la Unuiĝinta Reĝlando el la Unio, ĝia konstanta ĉeesto devus esti - anstataŭe - la rezulto de decido de la Konsilio de la Unio adoptita cetere post la decido - de almenaŭ unu alia membroŝtato - de la angla lingvo kiel (dua) oficiala lingvoa laŭ sia interna leĝaro.

Questo articolo è disponibile anche in: Italian English

Al la Sinjorino Prezidanto  de la Eŭropa Komisiono
Ursula von der Leyen
Pere de la ĝenerala sekretariino
Ilze Juhansone
Rue de la Loi, 200 Bruselo

Ĉi tiu letero kun la taŭgaj adaptoj estis ankaŭ sendita la 23an de marto 2021 al:
Prezidanto de la Konsilio de Eŭropa Unio S-ro Louis Michel pere de la ĝenerala sekretario s-ro Jeppe Tranholm-Mikkelsen, kaj al la Prezidanto de la Eŭropa Parlamento S-ro Davide Sassoli

Bruselo, la 2an de Marto 2021

Sinjorino Prezidanto, Sinjorino Ĝenerala Sekretario, ni sendas ĉi tiun leteron en la nomo kaj nome de ERA-Onlus, neregistara organizo, akreditita ĉe la Eŭropa Unia Agentejo por la Fundamentaj Rajtoj kaj ĉe la Ekonomia kaj Socia Komitato de la Unuiĝintaj Nacioj, kiu aktivas de multaj jaroj en la sektoro de la homaj rajtoj kaj precipe en la protekto kaj gardado de la kultura heredaĵo reprezentata de la naciaj lingvoj.

Ni kredas, ke multlingveco reprezentas unu el la fondaj valoroj de Eŭropa Unio. Kiel dirite en la Konsilia Rezolucio de la 21a de Novembro 2008, «lingva kaj kultura diverseco [estas] esence intima parto de eŭropa identeco kaj (…) samtempe komuna heredaĵo, riĉeco, defio kaj rimedo por Eŭropo ( …) Plurlingveco reprezentas [a] transversan aferon tre gravan, ĉar ĝi entenas la sociajn, kulturajn, ekonomiajn kaj sekve edukajn sektorojn “. Ĉi tiu koncepto estas profunde ankrita al la demokratiaj radikoj de Eŭropo de civitanoj, en kiuj ĉiuj devas povi kompreni kaj interpreti la reguligajn dispoziciojn de la Unio, ĉar ili konsistigas la nacian leĝon de ĉiu membro-lando.

Ĉi tiu strukturo trovas sian norman konsekron en Artikolo 55 de TUE, kiu – starigante la aŭtentikajn kaj oficialajn lingvojn de la Eŭropa Unio – memorigas la bezonon de decido de la koncerna Ŝtato por identigi ilin.
Artikolo 1 de Reglamento n. 1 el 1958 cetere, kiel rezulto de la lastaj modifoj faritaj la 1.7.2013, establas, ke:
“La oficialaj lingvoj kaj la laborlingvoj de la institucioj de la Unio estas la bulgara lingvo, la ĉeĥa lingvo, la kroata lingvo, la dana lingvo, la estona lingvo, la finna lingvo, la franca lingvo, la greka lingvo, la angla lingvo, la irlanda lingvo, la itala lingvo, la latva lingvo, la litova lingvo, la malta lingvo, la nederlanda lingvo, la pola lingvo, la portugala lingvo, la rumana lingvo, la slovaka lingvo, la slovena lingvo, la hispana lingvo, la sveda lingvo, la germana lingvo kaj la hungara lingvo ». Ĉi tiu dispozicio, krom identigi la laborlingvojn kun la oficialaj, tiel malakceptante la ĝisnunan trilingvan praktikon de neformalaj kunvenoj, starigas la perfektan egalecon de ĉiuj lingvoj de la landoj apartenantaj al la Unio sen doni al iu ajn privilegian statuson.

Estas la unuopaj Membro-Ŝtatoj, en la tempo de ilia respektiva aliĝo al la Unio, kiuj establas ne nur la aŭtentikan lingvon, sed ankaŭ la oficialan: la enmeto de ĉi-lasta okazas, fakte, nur post la modifo de la menciita Reglamento n. 1/1958. Reprezentante la rezulton de du laŭleĝe kaj funkcie apartaj elektoj, la aŭtentikaj kaj oficialaj lingvoj ne estas nepre la samaj. Emblema estas la kazo de la Irlanda Respubliko, kies lingvo, la gaela, fariĝis la aŭtentika lingvo de la Traktatoj en la momento de la aliĝo, tio estas ekde 1973, sed ĝi fariĝis parto de la listo de oficialaj lingvoj nur en 2005, laŭ la eksplicita peto de la Irlanda Registaro.

Vidinte la antaŭajn aferojn, montriĝas sendube unuflanke, ke nur la lingvoj de la membroŝtatoj de la Unio povas atingi la rangon de oficialaj lingvoj kaj aliflanke, ke la decido de ĉi tiuj lingvoj ne okazas surbaze de aŭtomata referenco al la internaj konstituciaj dispozicioj fare de la juro de la Unio, sed ĝi estas la rezulto de elekto farita de la koncerna membroŝtato kaj realigita per la modifo de Reglamento n. 1/1958.

Tial ni vidas, ne sen zorgo, la lingvopolitikajn decidojn adoptitajn de la EU-institucioj post la rezulto de la retiro de Unuiĝinta Reĝlando kaj baze kristaligitaj en la supraĵa deklaro enhavita en la oficiala retejo de la Eŭropa Komisiono (https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en), laŭ kiu «Eĉ post la retiro de Unuiĝinta Reĝlando de EU, la angla restas oficiala lingvo de Irlando kaj Malto. “ kaj en la oficiala retejo de la Eŭropa Parlamento (https://www.europarl.europa.eu/news/it/faq/21/quali-lingue-sono-utilizzate-al-parlamento), kie oni legis, ke “la de eliro de la Unuiĝinta Reĝlando el EU ne kondukas al forigo de la angla el la oficialaj lingvoj de la Unio “.

Kaj efektive, la retiro de la Unuiĝinta Reĝlando el la Unio kondukis, inter aliaj konsekvencoj, al la necesa foriro de la angla lingvo el la listo de oficialaj lingvoj de la Unio ekde kiam neniu alia Membroŝtato, escepte de la Unuiĝinta Regno, indikis la anglan kiel oficialan lingvon en la momento aŭ post ĝia aliĝo.

Tion ne faris La Respubliko Irlando, kiel supre menciite, nek la respubliko de Malta, de kiam la malta lingvo estis agnoskita – fine de la intertraktadoj por la aliĝo al la Unio – ne nur kiel aŭtentika lingvo sed ankaŭ kiel oficiala lingvo, pere de la necesa modifo de Reglamento n. 1/1958.

Aliflanke, la necesa korespondado inter la statuso de membro-lando de la Unio kaj la uzo de la respektiva lingvo kiel oficiala lingvo, kaŭzis la aŭtomatan ekskludon de la angla lingvo sen la bezono de ia eksplicita reguliga decido, donita – kiel supre dirite – la demokrata kaj kultura valoro de la eŭropa multlingveco, kiu antaŭsupozas la identecon inter la lingvoj de la civitanoj de la Unio kaj la oficialaj lingvoj de la institucioj.

Tiucele ne gravas, ke la angla estas konsiderata oficiala lingvo en la nacia juro de la Irlanda Respubliko (artikolo 8 de la Konstitucio) kaj de la Malta Respubliko (Artikoloj 5 kaj 74 de la Konstitucio).

Ĉi tiuj dispozicioj fakte sankcias multlingvismon je nacia nivelo, krome establante, ambaŭkaze respektive klaran superecon de la gaela kaj de la malta super la angla lingvo. Sed tia plurlingveco sur interna konstitucia nivelo, per si mem, ne produktas ian efikon je la nivelo de la juro de la Unio, se ne ekzistas eksplicita kaj unusenca volo-esprimo fare de la Membroŝtato esprimenda – kiel plurfoje dirite – ĉe la aliĝo.

Cetere, la legado de Artikolo 8 de Reglamento n. 1/1958 ne donas univokajn argumentojn por ekskludi, ke Membroŝtato povas “determini” la uzon de pli ol unu lingvo, se ĉi tio konformas al la leĝaro de la koncerna Ŝtato. Sed estas nediskutebla fakto, ke – almenaŭ nuntempe – neniu membrolando de la Unio uzis ĉi tiun eblon, eĉ se ĝi agnoskas la ekziston de lingvaj malplimultoj en sia interna sistemo.

Sed ĉefe cirkonstanco plej interesa por la celoj de ĉi tiuj konsideroj, nek la Respubliko Irlando nek la respubliko de Malta – male al tio, kion fraŭde indikas la Komisiono en la oficialaj paĝoj de sia retejo – uzis la eblecon ofertita de la Reglamento. 1/1958, por determini la anglan kiel oficialan lingvon apud tiu – respektive gaela kaj malta – indikita kiel la ĉefa lingvo laŭ la nacia konstitucio.

La pozicio adoptita de la Eŭropa Komisiono estas do, krom sen iu ajn jura bazo, absolute en klara kaj evidenta kontrasto kun la prerogativoj, kiujn la Traktato atribuas al la Konsilio de la Unio. Fakte, Artikolo 342 TFUE diras, ke “La lingva reĝimo de la institucioj de la Unio estas establita, sen antaŭjuĝo al la dispozicioj de la statuto de la Kortumo de Eŭropa Unio, de la Konsilio, kiu decidas unuanime per regularo.”

Tiel, dum la forigo de la angla lingvo el la listo de oficialaj kaj laborlingvoj (konsiderante la ekvacion ĉi-sence faritan de Artikolo 1 de Reglamento n. 1/1958) estas aŭtomata kaj tuja konsekvenco de la eliro de la Unuiĝinta Reĝlando el la Unio, ĝia konstanta ĉeesto devus esti – anstataŭe – la rezulto de decido (rectius: regularo) de la Konsilio de la Unio adoptita cetere post la decido – de almenaŭ unu alia membroŝtato – de la angla lingvo kiel (dua) oficiala lingvoa laŭ sia interna leĝaro.

Nuntempe, do, la daŭra ĉeesto de la angla lingvo inter la oficialaj lingvoj de la Unio en la foresto de solida jura bazo reprezentas vulnuson (ofendon) al la demokratiaj radikoj mem de la Unio: kiel povus fakte esti pravigebla, ke ekzemple – eŭropa civitano estas elektota ĉe la rezulto de konkursa procedo en kiu – kiel ofte okazas en la avizoj publikigitaj de la institucioj kaj agentejoj de la Unio – estas devige fari testojn en la angla? Kiu bazo povus fakte havi la uzon de lingvo, kiu, por ĉiuj juraj celoj, devas esti konsiderata neeŭropa?

Kaj oni ne preteratentu, ke ĉi tiu superregado en la uzo de la angla lingvo kunportus – por neanglalingvaj landoj – la ekonomiajn konsekvencojn de ne malmulta tempo, post la bezono investi financajn kaj homajn rimedojn en la lernado de ĉi tiu lingvo. Nek, aliflanke, la konservado de la angla lingvo en la listo de oficialaj lingvoj povus esti pravigita, sen antaŭa laŭleĝe valida decido adoptita de la kompetentaj institucioj, per konsideroj de fakto rilataj al la nombra konsistenco de eŭropaj civitanoj por kiuj la angla estas oficiala lingvo, kvankam duaranga. Eĉ se ni volas sekvi la pozicion de la Eŭropa Komisiono, fakte, la loĝantaro de la Irlanda Respubliko kaj tiu de la Malta Respubliko, kunigitaj, apenaŭ atingas 5 milionojn da loĝantoj, kompare kun ĉirkaŭ 450 milionoj da eŭropaj civitanoj.

Estas evidente, ke ĉi tio kondukus al transformo de la reĝimo de multlingveco – valoro, per kiu la profunde demokrata naturo de la Unio estas pruvita – al nura funkcia plurlingveco, kiel aliaj internaciaj organizaĵoj, kiel ekzemple la Unuiĝintaj Nacioj, tiel neante la tre pli profundan naturon de Eŭropa Unio mem.

Lingvo, fakte, reprezentas absolute esencan faktoron en la identeca kaj memdispona procezo, des pli en la kunteksto de supernaciaj organizaĵoj kiel Eŭropa Unio, en kiu ĝi funkcias kiel valora indikilo de ĝiaj egalrajtaj kaj nediskriminaciaj radikoj. La persisto de la uzado de la angla lingvo kiam ĝi ne estas la oficiala lingvo (kaj eĉ ne la unua lingvo sub la naciaj konstituciaj sistemoj) de iu ajn membroŝtato, estus do simptoma de profunda identa krizo de la Unio, krom kiel eble la portanto de dividoj kaj malegalecoj inter la civitanoj.

Fidante, ke ĉi tiuj konsideroj vekis vian intereson, al ni interesus koni Viajn konsiderojn pri la jura bazo rilate al la uzo de la angla kiel oficiala lingvo de la Unio eĉ post la eliro de Unuiĝinta Reĝlando, specifante, ke tiu ĉi letero ne validas kiel antaŭa admono pri iu eventuala manko de agado.

Restante disponebla por ebla kunveno por reprezenti pli precize kaj detale nian pozicion kaj ankaŭ la agadojn de la Organizo, ni bonvenigas la okazon sendi respektajn salutojn

Advokato Michela Velardo

0:00
0:00